Στη Φάκα - Η Ηλεκτρονική Εφημερίδα του Νομού Ημαθίας  
advertisement
Κυρ 21 Οκτωβρίου 2018 15:05
 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών

print
email
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών

Την Τετάρτη, 11 Οκτ 2017, στις 12.00, θα αρχίσει, μέσα στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (στην είσοδο της Ανθέων 21, Άνω Πατήσια, ΑΘΗΝΑ, 210 2584680), μετά από 55 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών, που οργανώνεται από τον Αγροτικό Ανθοπαραγωγικό Συνεταιρισμό Αθηνών.

Το συνέδριο στοχεύει να συγκεντρώσει στοιχεία από όσους μπορούν να συνεισφέρουν στον προσανατολισμό και τον απαραίτητο επανασχεδιασμό καλύτερης οργάνωσης της αγοράς για τα δρεπτά άνθη και τις πρασινάδες στην Ελλάδα και τις όμορες χώρες, τόσο στις τάσεις αγοράς, όσο και στην παραγωγή, αλλά και σε καινοτόμες προτάσεις και νέες δυνατότητες χρηματοδότησης, αλλά και να γνωρισθούν, στο τραπέζι της συζήτησης, όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα δρεπτά άνθη και τις πρασινάδες, ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και για τους έλληνες παραγωγούς πραγματικού πλούτου, τους ανθοπαραγωγούς.

Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τα δρεπτά άνθη και σέβονται την ανοιχτή αυτή πρόσκληση του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών, με προσέλευση από τις 11.30, και για να διευκολυνθεί η γραμματεία με προ-εγγραφή στο https://sicp.gr/elGR/forms/render-event-form/44B9BBC6-4F39-275E-28B6-0D5711AFF6B7, έχοντας πάντα κατά νου ότι το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο θα ολοκληρωθεί και θα δώσει βεβαιωτικά σε όσους το παρακολουθήσουν τουλάχιστον μέχρι 16.00.

Ο κ Αθανάσιος Κελμάγερ (6932381604), πρόεδρος του ΑΑΣΑ-ΚΑΑ ενημέρωσε ότι έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι (και θα παραστούν από όσο πληροφορηθήκαμε) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-ΥπΑΑΤ, από τον Σύλλογο Ανθοπωλών Καταστηματαρχών Αττικής-ΣΑΝΚΑ, από την Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Ανθοκομικών Προϊόντων & Συναφών Ειδών-ΠΕΕΑΠΣΕ, από το Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης-ΕΥΔΠΑΑ, από την Περιφέρεια Αττικής, από τον Δήμο Αθηναίων και βέβαια από όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους, καθόσον είναι ανοικτό σε όλους, για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στο ίδιο σημείο, στην οδό Ανθέων 21, Άνω Πατήσια, Προμπονά, Αθήνα, 210 2584680.

Ακόμα και η προετοιμασία του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ελλήνων Ανθοπαραγωγών, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, μας ενημέρωσε ο Ταμίας του ΑΑΣΑ-ΚΑΑ κ Κώστας Ηρειώτης, ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις ΑΝΘΟ-Τετάρτες και τις επισκέψεις-συνεργασίας με το ΤΕΙ Πελοποννήσου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εργαστήριο Ανθοκομικών Φυτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τον Σύλλογο Ανθοπωλών Καταστηματαρχών Αττικής-ΣΑΝΚΑ, την Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Ανθοκομικών Προϊόντων & Συναφών Ειδών-ΠΕΕΑΠΣΕ, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΜΟΔΟΥΣΑ & ΚΥΚΕΩΝ, αλλά και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής κλπ), ενώ καθοριστική ήταν η συνεισφορά του Skywaker (της μεγαλύτερης πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας, των Μονοπατιών Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του και της free press Skywalker, κάθε Τρίτη, και πλέον ως ένθετο).

Προσεγγίζοντας μερικά από τα προβλήματα της ελληνικής ανθοπαραγωγής μπορούμε να καταγράψουμε, όπως εντοπίστηκαν ήδη από το 2007 απ το ΥπΑΑΤ:

α) Η διακίνηση και η εµπορία ανθοκοµικών προϊόντων στη χώρα παρουσιάζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα και αδυναµίες, που έχουν καθοριστικές συνέπειες στην ανάπτυξη του κλάδου. Η έλλειψη σύγχρονα οργανωµένων αγορών είναι το κυριότερο πρόβλημα στον τομέα της εμπορίας µε συνέπεια το µεγάλο κόστος, τις υψηλές διαφορές τιµών µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, την απουσία εξαγωγών κλπ. Κύριο χαρακτηριστικό της εµπορίας είναι η ανεπάρκεια σύγχρονης οργάνωσης, η αδιαφάνεια και οι υποβαθµισµένες συνθήκες ανταγωνισµού.

β) Η παρεχόµενη τεχνική υποστήριξη στους ανθοκαλλιεργητές και η γεωργική έρευνα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Στα κέντρα παραγωγής δεν υφίσταται εξειδικευµένο προσωπικό, Γεωργικοί Σταθµοί, Ινστιτούτα και εργαστήρια για την υποστήριξη του κλάδου καθώς επίσης και σύγχρονος εξοπλισµός. Η έλλειψη οργανωµένης κρατικής τεχνικής υποστήριξης του κλάδου, αποτελεί ίσως έναν από τους σπουδαιότερους περιοριστικούς παράγοντες ανάπτυξης της ανθοκοµίας στην Ελλάδα.

γ) Το κόστος θέρµανσης και ψύξης: Η δαπάνη καυσίµων αποτελεί σηµαντικότατο στοιχείο του κόστους παραγωγής. Η αύξηση των τιµών των καυσίµων και της ενέργειας επηρεάζει αρνητικά την πορεία του κλάδου, τις αποδόσεις και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, µε πρόσθετο κόστος λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τώρα πλέον θέλει αντιπαγετική προστασία, αλλά και ψύξη-air-condition, στις πολύ θερμές ημέρες του καλοκαιριού, ενώ η μέση θερμοκρασία συνεχώς αυξάνει υποβαθμίζοντας την ποιότητα των υβριδίων.

δ) Αδυναμία επαρκούς χρηματοδότησης

ε) Κόστος εισροών: Σηµαντική υπήρξε τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των εισροών (φάρμακα, λιπάσματα κλπ).

στ) Ο χαµηλός βαθµός επαγγελµατικής κατάρτισης των ανθοκαλλιεργητών. Ο τοµέας χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, όχι µόνο σε θέµατα παραγωγής αλλά και εµπορίας και το κυριότερο συνεταιριστικής οργάνωσης για την αντιµετώπιση του αυξανόμενου ανταγωνισµού. Οι ανθοκαλλιεργητές στη χώρα µας εργάζονται εμπειρικά.

ζ) Ο βραδύς ρυθµός εισαγωγής της νέας τεχνολογίας, ιδιαίτερα στις παλιές ανθοκοµικές µονάδες. Η τεχνολογική υστέρηση των θερµοκηπίων, σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ εμφανής.

η) Ο µικρός βαθµός οργάνωσης των ανθοκοµικών εκµεταλλεύσεων.

Παρά τα προβλήματα η ανθοκοµία, σε παγκόσµιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός τομέας. Τα κύρια πλεονεκτήµατα-προσόντα των ευρωπαίων παραγωγών σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους, των αναπτυσσόµενων χωρών, είναι η ένταση κεφαλαίου, η Κοινοτική µέριµνα (στην Ελλάδα λείπει) και η ύπαρξη εγχώριας αγοράς. Επίσης, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που τηρούνται κατά την παραγωγική διαδικασία των λουλουδιών, παίζουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο και µπορούν να αποτελέσουν ένα ακόµη συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ευρωπαϊκής παραγωγής.

Στην Ελλάδα, εφόσον επιλυθούν τα χρόνια προβλήµατα, ο κλάδος μπορεί να αποτελέσει έναν από τους δυναµικότερους της φυτικής παραγωγής. Στην ανθοκομία η απόδοση είναι περίπου το 100πλάσιο σε σχέση με άλλες παραγωγές. Το 0,03 της καλλιεργούμενης με άνθη επιφάνειας της Ελλάδος παράγει το 3% της συνολικής αγροτικής προσόδου, πάντα στην Ελλάδα.

Οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στο χώρο των Βαλκανίων δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διάθεση ενός µεγάλου µέρους της ελληνικής παραγωγής στις αγορές αυτές, ενώ δεν πρέπει να παραμελούνται και οι αγορές της Μέσης Ανατολής. Σηµειώνεται ότι, για τις χώρες αυτές υπάρχει το συγκριτικό πλεονέκτηµα της µικρής απόστασης και των παραδοσιακών σχέσεων φιλίας. Σαφώς ο καθαρός ουρανός των γειτονικών χωρών δεν συντελεί στην καθιέρωση, πολιτιστικά, των λουλουδιών ως απαραίτητο συμπλήρωμα της καθημερινότητας, όπως στις «μουντές», συννεφιασμένες, σκοτεινές, βόρειες χώρες, οι οποίες χρειάζονται καθημερινά τα «χρώμα» και την καλή διάθεση που δημιουργούν τα άνθη στο σπίτι και στον χώρο δουλειάς.

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του κλάδου της ανθοκοµίας πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους προκειµένου να επιτευχθεί επάρκεια στον εφοδιασµό της εσωτερικής αγοράς. Σήμερα η αναλογία εισαγόμενων προς εγχωρίως παραγόμενα δρεπτά άνθη είναι περίπου 80% εισαγόμενα και μόνο 20% ελληνικά. Πριν τριάντα χρόνια ήταν ακριβώς το αντίθετο, και ίσως μπορεί και πάλι να αναστραφεί … …

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών, 11 Οκτ 2017, στις 12.00, είναι η πρώτη ανοικτή συλλογική πρόσκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους με τα δρεπτά άνθη και τις πρασινάδες, μας είπε ο κ Αθανάσιος Κελμάγερ, πρόεδρος του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (Ανθέων 211, Άνω Πατήσια, Αθήνα, 210 2584680).

Ξεκινήσαμε, είπε ο κ Α. Κελμάγερ, με την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης στις 17/2/2017, ακολούθησε η αναγνώριση του Αγροτικού μας Συνεταιρισμού στις 29/3/2017, συνεχίσαμε με επιτυχία στην αναγνώριση των δρεπτών ανθέων & πρασινάδων ως αγροτικών προϊόντων στις 1/8/2017, ακούσαμε κατά την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι «ο κλάδος της ανθοκομίας μπορεί να αποκτήσει μία ιδιαίτερη δυναμική ανάπτυξης μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και των ενισχύσεων που προέρχονται από αυτήν, καθώς οι ασχολούμενοι καλλιεργητές ανήκουν και υπηρετούν τον αγροτικό τομέα» στις 30/8/2017, συνεχίζουμε στις 11/10/2017 με το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών,

και ελπίζουμε με τις εμπειρίες από την Επίσκεψη Μελέτης στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο (Κιλκίς, 11/6/2017), από την Επίσκεψη Μελέτης στο Εργαστήριο Αυτοφυών & Ανθοκομικών Φυτών (Θέρμη, 12/6/2017), την σχεδιαζόμενη Επίσκεψη Μελέτης στην Ανθοκομία του ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καλαμάτα, 19/10/2017), την Επίσκεψη στην International Floriculture Trade Fair (Aalsmeer,. Άαλσμιρ Ολλανδίας, 8-10/11/2017),

καθώς και τις οργανωτικές αλλαγές που θα προωθήσουμε στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας στις 18/10/2017, μαζί με φίλους, όπως η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΙΓΑΙΟ και η πλατφόρμα Skywalker,

θα μπορέσουμε μέχρι τον Δεκ 2017 να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον για την ελληνική ανθοκομία, την ελληνική οικονομία και όλους.

 

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

NEWSLETTER

Εγγραφείτε τώρα!
Διαγραφή

Αν επιθυμείτε να παύσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία γράψτε εδώ τον Κωδικό Διαγραφής που εμφανίζεται στο δελτίο που λάβατε από εμάς και πατήστε Διαγραφή.

http://www.stifaka.gr/inner.php/ajax
Παρακαλώ περιμένετε...
Άκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑΟ καιρός τώρα

Συννεφιασμένος
Συννεφιασμένος
Θερμοκρασία 18 °C
Άνεμος Α 2 μποφόρ

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου

Συννεφιασμένος
Συννεφιασμένος
Θερμοκρασία 11 ως 18 °C
Άνεμος ΒΑ 1-2 μποφόρ

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου

Καταιγίδες
Καταιγίδες
Θερμοκρασία 10 ως 16 °C
Άνεμος ΑΒΑ 1-2 μποφόρ

stifaka.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικής 194, Βέροια

23310 72236

23310 72236

stifaka.news@gmail.com