Στη Φάκα - Η Ηλεκτρονική Εφημερίδα του Νομού Ημαθίας  
advertisement
Τρί 22 Ιανουαρίου 2019 07:08

Ανοικτή επιστολή εκ μέρους του "Συλλόγου Εργαζομένων της Εγνατία Οδός Α.Ε."

print
email
Ανοικτή επιστολή εκ μέρους του "Συλλόγου Εργαζομένων της Εγνατία Οδός Α.Ε."

Προς: 1. Εγνατία Οδός Α.Ε., eoae@egnatia.gr 2. Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών, protocol@yme.gov.gr 3. Ελληνικές Υποδοµές & Οδοί µε διόδια» (HELLASTRON), info@hellastron.com 4. Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), info@hraf.gr Θέµα: Απάντηση σε δηµοσιεύµατα

Στις 5 Μαρτίου 2018 δηµοσιεύθηκε και αναπαράχθηκε στο διαδίκτυο, άρθρο µε τίτλο «Εγνατία Οδός: Πώς η παραχώρηση αλλάζει σελίδα σε µια ζηµιογόνο ∆ΕΚΟ». Η σύνοψη του άρθρου είναι ότι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είναι µια ζηµιογόνος ∆ΕΚΟ η λειτουργία της οποίας χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό, η οποία παρά τις ζηµίες προβαίνει σε προσλήψεις προσωπικού, ότι ο αυτοκινητόδροµος που διαχειρίζεται έχει υψηλό αριθµό ατυχηµάτων αλλά µικρή κυκλοφορία, τα διόδια πληρώνονται από όλους τους φορολογούµενους και όχι από τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου και τα έσοδα διοδίων αποπλήρωσαν µόνο τους τόκους δανείων, ενώ το άρθρο συµπεραίνει ότι όλα τα παραπάνω θα διορθωθούν τελικώς µε την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιωτικό επενδυτικό σχήµα. Απ’ όσα γράφει το άρθρο δεν ισχύει ούτε µία λέξη. Παραθέτουµε την πραγµατική κατάσταση συνοπτικά και για κάποια από τα θέµατα:: Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είναι µια ζηµιογόνος ∆ΕΚΟ Λάθος. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» τα τελευταία 3 έτη έχει λειτουργικά κέρδη. Η λειτουργία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό Λάθος. Η λειτουργία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», από το 1995 µέχρι σήµερα, δεν χρηµατοδοτήθηκε ποτέ από τον κρατικό προϋπολογισµό. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» παρά τις ζηµιές προβαίνει σε προσλήψεις προσωπικού Εντελώς ανακριβές. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν έχει προβεί σε προσλήψεις προσωπικού από το 2004. Επιπλέον, το προσωπικό λειτουργίας, συντήρησης και σταθµών διοδίων δεν ανήκει στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» αλλά στις ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες που εκτελούν τα συγκεκριµένα έργα και υπηρεσίες µε δηµόσιες συµβάσεις κατόπιν διεθνών διαγωνισµών. Τα διόδια πληρώνονται από όλους τους φορολογούµενους και όχι από τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου Λάθος. Τα διόδια προφανώς πληρώνονται από τους χρήστες της Εγνατίας Οδού και τα έσοδα των διοδίων επαρκούν τόσο για τη συντήρηση του αυτοκινητόδροµου όσο και για τη δηµιουργία πλεονάσµατος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για άλλα έργα είτε ακόµα και για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι µε χρήση των εσόδων διοδίων η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είναι ο µοναδικός φορέας της Ελλάδα που ήδη αποµειώνει απευθείας το δηµόσιο χρέος, καθότι από τα έσοδα των σταθµών διοδίων Προµαχώνα και Ιεροπηγής καταθέτει ετησίως 10 εκατοµµύρια Ευρώ στον ειδικό λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδας για την εξυπηρέτηση του ∆ηµοσίου Χρέους. 2 Τα έσοδα διοδίων αποπληρώσαν µόνο τους τόκους δανείων Λάθος. Τα έσοδα διοδίων έχουν αποπληρώσει τα χρεολύσια και µόνο σε µικρό ποσοστό τους τόκους. Επιπλέον, τα δάνεια της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν σχετίζονται µε τη λειτουργία και συντήρηση του δρόµου αλλά λήφθηκαν υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της κατασκευής έναντι χρηµατοδοτήσεων του εθνικού σκέλους του Π∆Ε οι οποίες δεν καταβλήθηκαν στην εταιρία. Είναι αξιοπερίεργο δε ότι στο άρθρο δεν υπάρχει αναφορά ότι τα ιδιωτικά δάνεια που είχε συνάψει η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για την κατασκευή του αυτ/µου έχουν σχεδόν στο σύνολό τους αποπληρωθεί. Η Εγνατία Οδός έχει υψηλό αριθµό ατυχηµάτων Εντελώς ανακριβές. Όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι η παρεχόµενη ασφάλεια στην Εγνατία Οδό είναι εξαιρετικά υψηλή. Το άρθρο συγκρίνει παντελώς ανόµοια πράγµατα (αριθµός ατυχηµάτων σε δρόµους 900χλµ σε σχέση µε δρόµους 200χλµ) καταλήγοντας σε λανθασµένα συµπεράσµατα. Η Εγνατία Οδός έχει µικρή κυκλοφορία Λάθος. Η Εγνατία Οδός έχει ίδια µεσοσταθµική κυκλοφορία µε όλους τους άλλους ελληνικούς υπεραστικούς αυτοκινητόδροµους, πλην αυτών που διέρχονται από το Νοµό Αττικής. Ελπίζουµε ότι στο υπόψη άρθρο θα απαντήσει αναλυτικότερα η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ενώ θεωρούµε ότι θα πρέπει να πάρουν θέση τόσο η εταιρία «Ελληνικές Υποδοµές & Οδοί µε διόδια» (HELLASTRON) από την οποία το άρθρο άντλησε κάποια πρωτογενή στοιχεία παρερµηνεύοντάς τα µε µη δεοντολογικό και αντιεπιστηµονικό τρόπο, όσο και το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αλλά ακόµα και το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου που θεωρητικά πρέπει να ενδιαφέρεται τόσο για την αντικειµενική παρουσίαση της κατάστασης και της αξίας του παγίου του οποίου έχει τα δικαιώµατα όσο και για τη µεγιστοποίηση του δηµόσιου οφέλους όταν αυτό ενδεχοµένως να θίγεται. Οι εργαζόµενοι της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έχουν επισηµάνει σε κάθε τόνο ότι η σχεδιαζόµενη παραχώρηση της κατασκευασµένης Εγνατίας Οδού είναι λανθασµένη γιατί δεν τεκµηριώνεται µε οικονοµικούς ή τεχνικούς όρους και γιατί δεν πρόκειται να επιφέρει µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη στο ∆ηµόσιο. Είναι αξιοσηµείωτο µάλιστα ότι για να αντιµετωπιστεί το συγκεκριµένο «πρόβληµα» η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να τροποποιήσει το Νόµο 4413/2016 περί συµβάσεων παραχώρησης, αφαιρώντας, ουσιαστικά µόνο για την Εγνατία Οδό, την υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να τεκµηριώσει τη σκοπιµότητα της παραχώρησης. Σε αυτό το σκηνικό είναι αναµενόµενο ότι θα δηµοσιευθούν «στρατευµένα» άρθρα που θα προσπαθούν να αιτιολογήσουν και να τεκµηριώσουν την αναγκαιότητα της παραχώρησης όχι µε πραγµατικά επιχειρήµατα αλλά στη βάση ιδεοληψιών ή γενικεύσεων του ύφους «κακό δηµόσιο vs καλός ιδιώτης». Όµως, το άρθρο που διαβάσαµε ξεπερνά κάθε φαντασία ακόµα και στην εποχή των «fake news»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

NEWSLETTER

Εγγραφείτε τώρα!
Διαγραφή

Αν επιθυμείτε να παύσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία γράψτε εδώ τον Κωδικό Διαγραφής που εμφανίζεται στο δελτίο που λάβατε από εμάς και πατήστε Διαγραφή.

http://www.stifaka.gr/inner.php/ajax
Παρακαλώ περιμένετε...
Άκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑΟ καιρός τώρα

Συννεφιασμένος
Συννεφιασμένος
Θερμοκρασία 6 °C
Άνεμος Α 1-2 μποφόρ

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου

Καταιγίδες
Καταιγίδες
Θερμοκρασία 3 ως 8 °C
Άνεμος ΒΒΑ 0-1 μποφόρ

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου

Καταιγίδες
Καταιγίδες
Θερμοκρασία 5 ως 8 °C
Άνεμος Ν 1-2 μποφόρ

stifaka.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικής 194, Βέροια

23310 72236

23310 72236

stifaka.news@gmail.com