Στη Φάκα - Η Ηλεκτρονική Εφημερίδα του Νομού Ημαθίας  
advertisement
Τρί 22 Ιανουαρίου 2019 06:07

Ερωτήματα προς Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας video

print
email
Ερωτήματα προς Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας video

Κτήριο που μέχρι σήμερα το χρησιμοποιεί η Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας για την στέγαση υπηρεσιών και το πληρώνει για 886 τ.μ. μικτά από το 2001 και με μηνιαίο ενοίκιο 4220 Ευρώ χωρίς να προστεθεί κανένας χώρος, αλλά να τακτοποιηθούν αυθαίρετοι χώροι ή να μετατραπούν τα υπόγεια και τα πατάρια  σε χώρους κύριας χρήσης γραφείων η έκταση του κτηρίου «αυξήθηκε»  σε 1092 τ.μ.  με μετά από πολύ «προσπάθεια» της διοίκησης  της Περιφέρειας για περιστολή των δαπανών πέτυχε για το ίδιο κτήριο να πληρώνει από εδώ και στο εξής  για τα «1092 τ.μ.»  επι Ευρώ το τ.μ. συνολική μηνιαία δαπάνη  4368  ευρώ δηλαδή για το ίδιο κτήριο σε αυτήν την οικονομική συγκυρία δώσαμε αύξηση 148 Ευρώ  . Όλα αυτά αποφασίστηκαν από την οικονομική επιτροπή που συνεδρίασε στις 6 Μαρτίου 2018 στη Βέροια

Χωρίς ονόματα προς το παρόν

Χειμώνας Αθανάσιος

Περιφερειακός Σύμβουλος Ημαθίας

Πρίν από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε προηγηθεί άλλος στον οποίο είχε προσφορές για ένα κτήριο επι της οδού Θεσσαλονίκης στην Βέροια στο οποίο θα πήγαιναν  (χωρούσαν) το 60% τουλάχιστον των υπηρεσιών που στεγάζονται στη ν Βέροια, είχε ακυρωθεί με πρόταση της Διοίκησης για να βγει ένας ενιαίος για όλα τα κτήρια ενώ ήταν σε γνώση τους ότι τέτοιο κτήριο δεν υπάρχει στην Βέροια έστω και στις παρυφές, ενώ αντίθετα υπάρχουν κτήρια στα άκρα της πόλις  1000 και 1500 τ.μ. ίσως και παραπάνω (πρέπει να βρούμε από την Γραμματεία του Περιφερειακού τις αποφάσεις)

ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 1. Γιατί η δημοσίευση έγινε μόνο στην Εφημερίδα Βέροια, εβδομαδιαίατου Νομού με Μικρή Κυκλοφορία , ενώ υπάρχουν δύο Εφημερίδες στην Βέροια Λαός και Ημερησία που έχουν πολύ μεγάλη κυκλοφορία ειδικά ο Λαός που είναι και η αρχαιότερη .

Οι διοικούντες εάν θέλουν να κάνουν μία εκμίσθωση ή αγοροπωλησία για τους ίδιους που θα την έβαζαν την ανακοίνωση ή που θα έψαχναν ΓΙΑ ανακοινώσεις τέτοιου είδους?

 1. ΟΙ υπόλοιποι ιδιοκτήτες , που αρχικά είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ενοικιάσουν τα ακίνητα τους στην Περιφέρειακαι στην συνέχεια δεν συμπλήρωσαν τα δικαιολογητικά, μήπως έχουν μισθωμένα ακίνητα στην Περιφέρεια και σε ποιατιμή και που βρίσκονται αυτά τα ακίνητα ? (Στοιχεία με όδο και αριθμό και έκταση χώρου)

Μήπως αυτοίείχαν την πληροφορία ( εκ των έσω)ότι δεν έδωσαν άλλοι προσφορές για ακίνητα και δεν συμπλήρωσαν τον φάκελο ώστε να συνεχίσουν τα μισθώνουν τα ακίνητα τους με την τιμή που έχουν σήμερα χωρίς να κάνουν καμιά παρέμβαση που ήταν απαραίτητη στα συγκεκριμένα ακίνητα σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής ?

 1. Τα κτήρια που σήμερα μισθώνει η Περιφέρεια στην Ημαθία (Βέροια) έχουν μειωθεί τα ενοίκια σύμφωνα με τις κατά καιρούς νομοθετικές ρυθμίσεις για μείωση τουλάχιστον 20% και για ποιά?
 2. Τα ενοικιαστήρια για τα μισθωμένα κτήρια πότε έληξαν, αναλυτικά για κάθε κτήριο, και πόσα χρόνια είναι με παράταση και τι προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις?
 3. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες στις Δ/νσειςα)Μητροπόλεως 44 όπου στεγάζονται ο Αντιπεριφερειάρχης, ΔΑΟΚ, Οικονομικές Υπηρεσίες Δ/νση Πρωτοβάθμιας κλπ β) όπου είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες Βιομηχανίας και Εμπορίου κλπ (εδώ είναι τόσο απλωμένοι οι υπάλληλοι που νομίζεις ότι το κτήριο είναι άδειο , η δε υπάλληλοι που εργάζονται εδώ θεωρούνται από τους ίδιους και από τους υπολοίπους ότι είναι σε εξορία σε σχέση με αυτούς που είναι στο κέντρο) γ) Επι της οδού (ΔΕΗ) Τμήμα Συγκοινωνιών
 4. Εάν εφαρμοστεί τοκτηριολογικό πρόγραμμα της συγκεκριμένης διακήρυξης σελίδα23 της διακήρυξηςσύμφωνα με τις υπάρχουσες οργανικές θέσεις αλλά και τους υπηρετούντεςυπαλλήλους πόσοι υπάλληλοι και ποιες υπηρεσίες μπορούν να στεγαστούν στο κτήριο της Λεωφόρου Στρατού και σήμερα ποιες υπηρεσίες και πόσοι υπάλληλοι στεγάζονται ?
 5. Μπορεί η συγκεκριμένη δημοπρασία να ολοκληρωθεί αφού από το σύνολο των 5.194 τ.μ.μεικτών χώρων που ζητούσε προς μίσθωση προσφέρθηκαν μόνο για την κάλυψη των αναγκώνγιατα 745 τ.μ. δηλαδή το14,34% και τα υπόλοιπα θα μείνουν ως έχουν, ουσιαστικά όλα θα μείνουν ως έχουν γιατί και στον συγκεκριμένο χώρο στεγάζονται οι αναφερόμενες υπηρεσίες?
 6. Η μέγιστη τιμή για σύνολο των χώρων, για 5.194 τ.μ.είναι 28.000 ευρώδηλαδή 5,9 ευρώ/ τ.μ. (υπερβολική κατά την άποψη μουσελίδα 3 της διακήρυξης) πώς μπορεί η τιμή για το μόνο ακίνητο που κρίθηκε κατάλληλοκαι σύμφωνα με την διακήρυξη θα έπρεπε να έχειέκταση
 7.  

 

 

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χρηστής διοίκησης και διαχείρισης των πραγμάτων:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης μίσθωνε χώρο  στην οδό Ιωνος 2 Κοντά στα Παλαιά Δικαστήρια, Πλατεία Ωρολογίου  384,23 τ.μ. με ενοίκιο 4.894,24 Ευρώ ,   12,74 Ευρώ/ τ.μ γίνεται υποχρεωτική μείωση σύμφωνα με τον ν. 4002/2011 20% και το ενοίκιο κατεβαίνει 3.915,39 δηλαδή 10,19 Ευρώ/τ.μ. και ήταν ακίνητα,  γραφεία που ανήκαν σε 7 διαφορετικούς ιδιοκτήτες και ήταν αναπτυγμένοι  σε δύο ορόφους,  μετά το Καλλικράτη καταργείτε η ΤΥΔΚ Τεχνική Υπηρεσία των Δήμων που στεγαζόταν εκεί , περιορίζονται οι ανάγκες σε χώρους, αιτείται η υπηρεσία μείωση ενοικίου δεν προσφέρει κανείς μειωμένες τιμές βγάζει διαγωνισμό η Κτηματική Υπηρεσία βρίσκει κτήριο επι της Σταδίου (στις παρυφές τις Πόλις)  440 τ.μ. με ενοίκιο 1300 ευρώ δηλαδή ΜΕ 2,95 Ευρώ/τ.μ.

Το κτήριο της Ιωνος μένει κενό, το ίδιο Διάστημα η Δ/νση Δασών σε ενοικιαζόμενο χώρο επι της Οδού  Αντωνίου Καμάρα , νοικιάζει κτήριο έκτασης 188 τ.μ. με ενοίκιο 4,80 Ευρώ/τ.μ.  βγάζει η κτηματική Υπηρεσία διαγωνισμό και ενοικιάζει το ίδιο κτήριο  ( Τμήμα)  στην Ίωνος 2 ,  188,65 τ.μ. με ενοίκιο 500 ευρώ δηλαδή με 2.65 Ευρώ/τ.μ. το κτήριο δηλαδή που πριν λίγο διάστημα πλήρωνε το Δημόσιο 10,19 Ευρώ/τ.μ. δηλαδή μείωση 10 ευρώ/τ.μ.

 

Στη συγκειμένη περίπτωση τώρα?

 1. Το κτήριο είμαι μισθωμένο από παλαιά από πότε?
 2. και πόση έκτασηείχε τότεκαι που αυτή εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή? Και για πόσα τετραγωνικά, σύμφωνα με τον διαγωνισμό και το συμφωνητικό, πληρώνει η περιφέρεια ενοίκιο μέχρι σήμερα? .
 3. Χωρίς να γίνει επέκταση των χώρων με νέες κατασκευές πως μπορεί το κτήριο να αυξηθεί σεέκταση , δύο πράγματα μπορεί να έχουν συμβεί ή στην προηγούμενη διαδικασία αρχική μίσθωση κάτι δεν έγινε σωστά ή κάτι σωστά δεν γίνεται τώρα.
 4. Εάν εγκριθεί ο διαγωνισμός οι σχολικοί σύμβουλοι πουστεγάζονται σε όμοροκτήριο ( Εδέσσης και Μούμογλου γωνία, και δεν προβλεπόταν στον διαγωνισμό άλλο κτήριο αλλά στις ίδιες ωφέλιμες επιφάνειες θα στεγαζόταν θα έρθουν σε αυτό το κτήριο? Οι εργαζόμενοι λέν ότι δεν υπάρχει χώρος εκτός και εάν πάν στα υπόγεια που τα θεωρείται γραφεία?

 Το εάν νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν αυθαιρεσίες με τους κατά καιρούς νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων,   και τα πατάρια  ή τα υπόγεια πρώτου ή δευτέρου επιπέδου «τακτοποιήθηκαν» δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλα και για το σκοπό που η περιφέρεια θέλει το κτήριο γραφεία και χώρους αρχείου  ( να σημειωθεί ότι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν το κτήριο πλημμύρησε και καταστραφήκαν αρχεία της υπηρεσίας)

 Στο κτηριακό πρόγραμμα της προκείμενης προκήρυξης   η  έκταση των χώρων που απαιτούνται  για να στεγάζει  η περιφέρεια  τις συγκεκριμένες υπηρεσίες  (Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΚΕΔΔΥ    είναι: α) 332 τ.μ. κύριοι χώροι και προσαύξηση 25%  83 τ.μ. σύνολο 415 τ.μ. για   Χώρους για αρχεία 140 τ.μ. και προσαύξηση  10% 14 τ.μ. σύνολο επιφάνειας αρχείου 154 τ.μ. Για   χώρους αποθήκών  160 τ.μ. και προσαύξηση  10% 16 τ.μ. σύνολο επιφάνειας αρχείου 176 τ.μ.    Γενικό Σύνολο 745 τ.μ.

Τι μεσολάβησε από τις  11-9-2017 που η επιτροπή καταλληλότητας υπογράφει το πρακτικό και εμφανίζει το κτήριο με ωφέλιμη επιφάνεια 526 τ.μ. έρχεται η ίδια επιτροπή με ένα διευκρινιστικό σημείωμα  στις 11-12-2017 να αυξήσει την έκταση σε  ουσιαστικά σε 1092 τ.μ.  και όταν σύμφωνα με την ίδιο σημείωμα η οικοδομική άδεια μικτό εμβαδόν 884,16 τ.μ.

Από πότε ο κάθε ενοικιαστής χώρου,  πληρώνει ενοίκιο αναλογικά ή για όλη της έκταση όπως στην περίπτωση μας για τους χώρους του λεβητοστασίου και της αποθήκης καυσίμων  (βλέπε 2 σελίδα διευκρινιστικού σημειώματος)   

 

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

NEWSLETTER

Εγγραφείτε τώρα!
Διαγραφή

Αν επιθυμείτε να παύσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία γράψτε εδώ τον Κωδικό Διαγραφής που εμφανίζεται στο δελτίο που λάβατε από εμάς και πατήστε Διαγραφή.

http://www.stifaka.gr/inner.php/ajax
Παρακαλώ περιμένετε...
Άκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑΟ καιρός τώρα

Κυρίως συννεφιά
Κυρίως συννεφιά
Θερμοκρασία 6 °C
Άνεμος ΝΝΑ 1-2 μποφόρ

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου

Καταιγίδες
Καταιγίδες
Θερμοκρασία 3 ως 8 °C
Άνεμος ΒΒΑ 0-1 μποφόρ

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου

Καταιγίδες
Καταιγίδες
Θερμοκρασία 5 ως 8 °C
Άνεμος Ν 1-2 μποφόρ

stifaka.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικής 194, Βέροια

23310 72236

23310 72236

stifaka.news@gmail.com